På svenska

Vilomix Finland Oy

Vilomix Finland Oy är ett specialfoderfabrik som grundades 1979 i Pemar och är en del av Danish Agro Group. Vi producerar och förmedlar specialfoder för husdjur.

Vårt sortiment innehåller även ett brett urval av ensileringssmedel samt produkter för hygien, skadedjursbekämpning och trädgårdsskötsel. Inom konsumenthandel agerar vi som importör för varumärkena Neudorff och Trinol.

Vi betjänar våra kunder i Finland via våra lokala representanter. Våra kunder betjänas också av ett omfattande återförsäljarnätverk. Dessutom exporterar vi flera av våra produkter till alla nordiska länderna och Baltikum genom våra systerbolag.

Vilomix-företagen är en del av Danish Agro Group, en av de största aktörerna inom foderindustrin i Europa. Vilomix grundades 1979 och koncernens landsbolag sysselsätter mer än 500 personer i 15 olika länder.

Alla produktlösningar av Vilomix Finland Oy bygger på starkt kunnande och hög kvalitet. Genom internationellt koncernsamarbete har Vilomix Finland Oy även kontakter med ledande europeiska samarbetsföretag inom branschen.

Våra kvalitets- och ansvarsprogram är baserad på ISO-9001 och ISO-14001 standarder.