På svenska

Vilomix Finland Oy

Vilomix Finland Oy är ett specialfoderfabrik som grundades 1979 i Pemar och en del av Danish Agro Group. Vi producerar och förmedlar specialfoder för husdjur.

Vårt sortiment innehåller även ett brett urval av konserveringsmedel samt hygien-, skadedjurbekämpnings- och trädgårdskötselmedel. Inom konsumenthandeln agerar vi som importör för varumärkena Neudorff och Trinol.

Vi betjänar våra kunder i Finland och Estland via våra lokala representanter. I Finland betjänas våra kunder också av ett omfattande återförsäljarnätverk. Dessutom exporterar vi flera av våra produkter till alla nordiska länderna, till baltiska länderna och Ryssland genom våra systerbolag.

Vilomix-företagen är en del av Danish Agro Group, en av de största aktörerna inom foderindustrin i Europa. Vilomix grundades 1979 och koncernens landsbolag sysselsätter mer än 500 personer i totalt 15 olika länder.

Alla Vilomix Finland Oy:s produktlösningar bygger på starkt kunnande och hög kvalitet. Genom internationellt koncernsamarbete ha Vilomix Finland Oy även kontakter med ledande europeiska samarbetsföretag inom branschen.

Våra kvalitets- och ansvarsprogram är baserad på ISO-9001 och ISO-14001 standarder.