ORGAANINEN SELEENI = PAREMPI HYVÄKSIKÄYTTÖ

Suomen maaperä on luonnostaan seleeniköyhää. Luomutuotannossa ei ole sallittua käyttää seleenipitoisia lannoitteita ja siksi luomutilojen nurmirehujen seleenipitoisuus on aina käytännössä olematon. Seleenin riittämätön saanti näkyy nopeasti eläinten terveydessä ja hyvinvoinnissa, minkä vuoksi seleenin saannista on tärkeää huolehtia. Seleenin kokonaissaannin lisäksi ratkaisevaa on myös seleenin muoto. 

Kivennäisrehut sisältävät seleenin usein pääosin epäorgaanisena natriumseleniittinä. Natriumseleniitti on edullinen seleenin lähde, mutta pötsimikrobit pelkistävät osan siitä muotoon, jota eläin ei voi käyttää ja imeytymätön seleeni poistuu elimistössä lannan mukana. Natriumseleniitti merkitään rehuvalmisteen etikettiin kohtaan lisäaineet koodilla 3b801.

Natriumseleniittiä on hyvä täydentää tehokkaasti imeytyvällä orgaanisella seleenillä ja silloin paras valinta on 100 % orgaanista seleeniä sisältävä Immu. Orgaaninen seleeni imeytyy ohutsuolesta aktiivisesti aminohapon tavoin. Kun tiine eläin saa rehustuksessaan orgaanista seleeniä, siirtyy se tehokkaasti istukan kautta myös sikiön hyväksikäytettäväksi. Jälkeläisellä on jo syntyessään paremmat seleenivarastot kuin pelkkää natriumseleniittiä saaneen emän jälkeläisillä. Orgaaninen seleeni siirtyy tehokkaasti maitoon. Maidon sisältämä metioniiniaminohappo korvautuu suoraan seleeniä sisältävällä selenometioniinilla. Erityisesti valkuaispitoinen ternimaito sisältää runsaasti seleeniä, kun poikiva emä on saanut lopputiineyden aikana orgaanista seleeniä

Orgaaninen seleeni voi myös varastoitua kudoksiin ja orgaanisen seleenin saanti näkyy myös lihan ja sisäelinten korkeampana seleenipitoisuutena. Vilomixin käyttämä orgaaninen hiivaperäinen seleeni merkitään etiketin lisäaineet kohtaan koodilla 3b8.11.

Panosta lopputiineyteen

Orgaaninen seleeni ja E-vitamiini tutkitusti nostavat veren valkosolujen aktiivisuutta ja määrää. Näin eläimellä on parempi vastustuskyky eli immuniteetti taudinaiheuttajia vastaan. Parempaa vastustuskykyä tarvitaan erityisesti stressaavissa tilanteissa, kuten poikimishetkellä, korkean tuotoksen aikana ja mm. nuorten eläinten ryhmiä yhdistäessä.

Eläimen vastustuskyky on heikoimmillaan ja veren E-vitamiinipitoisuus on matalimmillaan poikimishetkellä. Poikimishetken vastustuskykyä tulisikin tukea  kaikin mahdollisin keinoin. Korkea E-vitamiinin saanti ummessaoloaikana vaikuttaa positiivisesti utareterveyteen ja näkyy tulevan   lypsykauden maidon soluluvuissa. Ummessaolokaudelle suositellaan lehmille E-vitamiinin päiväsaanniksi jopa 4000 mg/päivä. Myös orgaanisen seleenin on todettu ylläpitävän utareterveyttä ja laskevan maidon solulukua.

Yleisin syy kiinnijääneisiin jälkeisiin on riittämätön E-vitamiinin ja  seleenin saanti. Varmistamalla riittävä   E-vitamiinin ja  seleenin saanti lopputiineydestä, vähennät huomattavasti jälkeisten kiinnijäämisen riskiä.

Hyvä terveys lisää tuotosta

Onnistunut poikiminen ja  hyvä syöntikyky ovat hyvän tuotoksen takeet. Kun pystytään välttämään poikimisen ympäristöön liittyvät ongelmat ja aineenvaihdunnallisen sairaudet, on hyvä tuotoskausi saanut parhaan mahdollisen alun.