Pötsisuojattu koliini

Kun pystytään välttämään poikimisen ympäristöön liittyvät ongelmat, on hyvä tuotoskausi saanut parhaan mahdollisen alun.

Korkeatuottoisille lypsylehmille suunnatut Immu Lypsy -tuotteet sisältävät pötsisuojattua koliinia. Pötsisuojattu koliini edistää maksan kapasiteettia käsitellä kudosvarastoista purkautuvia rasvahappoja. Näin rasvan kertyminen maksaan vähenee ja ketoaineiden muodostumisen riski pienenee.

Optimaalisesti pötsisuojatun koliinin käyttö aloitetaan 3 viikkoa ennen poikimista ja jatketaan vähintään kolmen kuukauden ajan poikimisen jälkeen. Tutkimuksissa pötsisuojatun koliinin käyttö on näkynyt selvästi ketoositapausten  määrässä. Santos  et  al.  2009  havaitsivat kliinisten ketoositapausten putoavan kolmasosaan. Piileviä ketoositapauksia kaksi viikkoa poikimisen jälkeen oli puolestaan lähes kolmannes vähemmän. Ketoositapausten lasku näkyi suoraan myös kohdun  esiinluiskahdusten,  kohtutulehdusten, juoksutusmahan siirtymien ja utaretulehdusten määrässä. Onnistuneeseen poikimiseen kannattaa panostaa ja tarjota poikineille parasta pöytään!