Ravinteita sorkille?

'Lisää biotiinia', on useille tuttu vinkki sorkkaongelmien ehkäisyyn. Tutkimustulosten mukaan biotiini on hyvä, muttei kuitenkaan ainoa sorkkaterveyteen vaikuttava ravinne.

Matala sorkkien sinkkipitoisuus on yhdistetty ontuviin lehmiin jo 1980-luvulla (Baggott ym. 1988).  Hivenaineista kuparin ja sinkin tiedetään vaikuttavan sorkan seinämän keratinisoitumiseen (Tomlison ym. 2004). Epäorgaanisten kuparin, mangaanin ja sinkin korvaaminen orgaanisilla on tutkimuksissa vähentänyt mm. anturahaavaumien ja valkoviivan repeämien esiintymistä sekä kantasyöpymien vakavuutta (Siciliano-Jones ym. 2008, Nocek ym. 2000). Orgaaninen kupari, mangaani ja sinkki ovat tutkimuksessa vähentäneet yleisesti sorkkaongelmien esiintymistä (Ballantine ym. 2002). Tutkimukset vahvistavat myös biotiinin hyödyt sorkkaterveydelle, tosin annoksella 20 mg/päivä ja vähintään 6 kuukauden ajan (Tomlison ym. 2004).

Orgaanisten hivenaineiden on tutkimuksessa havaittu vaikuttavan myös tartunnallisiin sorkkasairauksiin. Orgaanisten hivenaineiden reilumpi saanti vähensi sorkka-alueen ihotulehduksen (DD) esiintyvyyttä kasvavilla sonneilla ja pienensi haavaumien kokoa. Hyvin imeytyessään hivenaineet varmistavat vitamiinien ohella vastustuskykyä: Kupari ja sinkki toimivat tärkeän antioksidatiivisen entsyymin osana.

3. sukupolven hivenaineet avuksi myös luomutiloille

Kuparin ja sinkin uusimpana muotona ovat hydroksihivenaineet, jotka luomutilojen onneksi ovat sallittu täydennys myös luomutuotannossa. Hydroksihivenaineet eivät reagoi herkästi rehun muiden ainesosien kanssa ja muodosta imeytymättömiä komplekseja ja niiden imeytyminen on siten tutkimuksessa ollut jopa 40 % epäorgaanisia suoloja, kuten kuparisulfaattia, parempi. Neutraalissa pH:ssa hydroksihivenaineiden liukenevuus on vähäistä, eivätkä ne siten häiritse pötsin toimintaa niin kuin esimerkiksi korkea kuparisulfaattiannos.

Uudistuneisiin Immu Lypsy ADE, Immu ADE Natur ja Immu Kasvu -tuotteisiin olemme koonneet parhaan yhdistelmän vastustuskyvyn ja sorkkaterveydenkin kannalta tärkeitä vitamiineja ja hivenaineita. Terveempi eläin kestää karjassa, mikä vähentää uudiseläinten tarvetta ja siten myös maitokiloa kohti laskettua metaanimäärää. Löydä  Immu-sarjasta toimivin ratkaisu sinunkin tilallesi.