Juotto- ja vasikkarehut

Terveestä hyvin kasvavasta vasikasta kasvaa hyvin tuottava kestävä lehmä!

Vasikan alkukasvu antaa pohjan koko sen tulevaisuudelle. Kaiken lähtökohtana on onnistunut juottokausi. Kun vasikka pysyy terveenä ja saa riittävästi ravintoaineita kasvuun, saadaan hyvin kasvaneita raamikkaita ensikoita, jotka poikivat tavoitellussa 24 kuukauden iässä.

Vastaavasti onnistunut juottokausi antaa parhaat eväät jatkokasvatukseen myös välitysvasikoille. Hyvä kasvu ja optimaalinen ruuansulatuskanavan toiminta myös ylläpitää hyvää vastustuskykyä ryhmäkasvatuksessa.